Karen, Shan, Kachin, Kurd/Iraqi, Italian and American rangers race each other in the 100-yard dash of the reunion games.