รายงาน FBR : ข่าวดีในประเทศพม่า
รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า วันที่
21 กุมภาพันธ์ 2009

รายงานประกอบไปด้วย
  • การยืนหยัด และความทรหดของประชาชน และประสิทธิผลของการยืนหยัดต่อต้าน
  • มู เอ และ โรสแมรี่ สองพี่น้อง เล่าเรื่องของพวกเธอ
  • โรงเรียนใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่
  • “ก่อนหน้านี้ ผมอาจจะตายเพื่อคนคะฉิ่นเท่านั้น แต่ตอนนี้ ผมจะขอตายเพื่อทุกคนในประเทศพม่า”
  • “เราเจอกับปัญหาเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว…ไม่ต้องห่วงพวกเรา…ขอเพียงแค่ให้คุณยังคงมาที่นี่ต่อไป และบอกชาวโลกเกี่ยวกับเรื่องของเรา”